Privaatsuspoliitika

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui Te kasutate veebikeskkonda https://www.beebifoto.eu Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.

 1. Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks Boonus Meedia OÜ (edaspidi Ettevõte) teenuste kasutamisel.

Fotod, mis https://www.lastefoto.ee fotograafi (edaspidi Fotograaf) poolt tehakse, näevad ja saavad ainult Fotograafi kliendid. Fotograafi poolt tehtud pildid lähevad Fotograafi arhiivi ja kliendile. Kui Fotograaf soovib kasutada kliendi pilte veebilehel või Fotograafi sotsiaalmeedia lehtedel, siis ainult sellisel juhul, kui on saanud kirjaliku loa kliendilt emaili teel või ankeedi täitmisel.

 1. Privaatsuspoliitika on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks kasutajale, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

 2. Kasutaja isikuandmete töötlejaks on Ettevõte. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga. Ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS’le.

 3. Isikuandmed on andmed, mida Fotograaf kogub era- äriisikuga ühenduse võtmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (sh nimi, e-posti aadress) esitamisel  meie veebisaidil;
 • fotosessiooniga seotud ankeedi täitmisel;
 • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
 • ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete voi ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel.
 1. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Forograaf võtab õiguse saata klientidele, kes on saatnud päring ja aktsepteerinud tingimused uudiskirju. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

 2. Ettevõte kogub isikuandmeid minimaalselt ja töötleb järgmisi kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, vanus, e-posti aadress, telefoninumber ja makse teostamiseks vajalikud andmed (juhul, kui on tehtud ostu tehingud) ning püsikliendi nimi, mis võimaldavad kasutaja isikut tuvastada ja millised on kasutaja edastanud veebisaidil püsikliendiks registreerudes.

 3. Ettevõte ei edasta kasutaja kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a. kolmandaid isikuid, kes osutavad teenuseid ning on seotud Ettevõttega konfidentsiaalse informatsiooni mitteavalikustamise lepinguga.

 4. Püsikliendiks registreerimisel annab kasutaja nõusoleku, et Ettevõte võib kasutaja isikuandmeid töödelda. Ettevõte hooliseb isikuandmete privaatse töötlemise ja turvalise säilitamise eest. Ettevõte edastab isikuandmeid ainult kas volitatud töötlejatele või tulenevalt seadusest riigiasutustele.

 5. Ettevõte omab õigust töödelda kasutaja isikuandmeid ilma kasutaja nõusolekuta seadusest tulenevate kohustuste ning poolte vahel sõlmitud lepingu täitmiseks ning vajadusel kasutada neid toimingute tõendamiseks.

 6. Ettevõte töötleb kasutaja isikuandmeid minimaalses võimalikus ulatuses, üksnes teenuse osutamise eesmärkidel ning seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Ettevõttel on õigus säilitada kasutaja isikuandmeid nõuete esitamise tähtaja möödumiseni.

 7. Ettevõte tagab kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse ning nende töötlemise seaduslikkuse.

 8. Kasutajal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti püsikliendikonto sulgemist, avaldades selleks soovi e-posti teel. Raamatupidamisnõuete tõttu ei saa Ettevõte kustutada juba toimunud tehinguid, mistõttu saame kustutada ainult need isikuandmed, mille vanus ületab 7 aastat.

 9. Veebisait on avalikult nähtav ja kasutatav kõigile külastajatele. Eeldame, et alla 18-aastased lapsed on andnud nõusoleku oma isikuandmeid töödelda. Hooldajate loata meile jagatud alla 18-aastaste laste isikuandmed kustutatakse, kui selline juhtum on Ettevõttele teatavaks tulnud.

 10. Kõiki andmeid kasutaja ja kasutaja tehingute kohta hoitakse kuni 7 aastat, vastavalt raamatupidamisnõuetele. Kui kasutaja ei ole selle aja jooksul uusi tehinguid teinud, siis kliendiandmed kustutatakse 7 aasta möödudes.

 11. Veebisait kasutab küpsised. See võimaldab Ettevõttel pakkuda veebisaidile mugavat ülevaadet ja annab ka võimaluse seda parandada. Veebisaidiga töötamise jätkamiseks peab kasutaja nõustuma küpsiste kasutamisega. Küpsised on väikesed failid, mis koosnevad kasutaja arvutis kõvakettale brauseri salvestatud tähtedest ja numbritest, kui nõustute nende kasutamisega.

15.1 Kasutame järgmisi küpsiseid:

 • Täielikud küpsised. Need on veebisaidi korrektseks toimimiseks vajalikud failid. Need hõlmavad, näiteks, küpsised, mis võimaldavad kasutajal siseneda veebisaidi kaitstud aladele, lisada kaupu ostukorvi või kasutada elektroonilist maksesüsteemi.
 • Analüütilised / tehnilised küpsised. Need võimaldavad Ettevõttel hinnata ja lugeda veebisaidi külastajate arvu ning ka mõista, kuidas nad veebisaidi tööriista ajal liikuvad. See aitab Ettevõttel veebisaidil parandada, näiteks, optimeerides eelistatud tegevuste otsingut, muutes selle lihtsaks ja tõhusaks.
 • Funktsionaalsed küpsised. Need failid on vajalikud, et veebisaidi külastajaid ära tunda, kui külastate meie veebisaiti uuesti. See võimaldab Ettevõttel kohandada veebisaidi sisu kasutajate vajadustele, tervitada kasutaja nime ja meeles pidada oma eelistusi. Siht-küpsised. Need küpsised registreerivad veebisaidi külastused, mäletavad kasutajate külastatud lehti ja lingid, mida läbisite. Ettevõte kasutab seda teavet, et tagada, et veebisait ja sellel kuvatud reklaamid on kasutajate huvidele võimalikult täpsed. Ettevõte võib selle teabe edastada ka kolmandatele isikutele.
 1. Ettevõte jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda.